A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Một số phím tắt cơ bản:

Một số phím tắt cơ bản:

Ctrl + N: New
Ctrl + O: Open
Ctrl + S: Save
Ctrl + A: Lựa chọn tất cả các đối tượng hiện có.
Ctrl + D: Hủy bỏ lựa chọn đối với tất cả c ác đối tượng đang được chọn.
Ctrl + I: Chuyển đổi qua lại giữa các đối tượng, nếu đang chọn các đối tượng nào đó thì nhấn Ctrl+I sẽ
bỏ chọn các đối tượng đang chọn để chuyển sang chọn các đối t ượng còn lại trong khung nhìn.
Ctrl + V: Nhân bản thêm đối tượng được chọn.
Ctrl + X: Expert mode chuyển qua chế độ phóng to khung nh ìn hiện hành.
Ctrl + C: Tạo ra camera có góc nhìn từ khung nhìn hiện hành.
Ctrl + X: Undo
Ctrl + Y: Redo
Alt + A: Align - Căn gióng đối tượng
Alt + N: Normal Align
Alt + B: Viewport BackGround - thiết lập nền cho khung nhìn.
Alt + 0: Lock UI layout
Alt + W: Min/Max Toggle - chuyển đổi qua lại chế độ Min/Max của khung nh ìn.
F9: Render - kết xuất hình ảnh.
F10: Lựa chọn các thông số phục vụ cho việc Render.
M: Gọi bảng vật liệu

  • By admin
  • 2014-09-08
  • 61
  • 0
  • 0
  • cơ bản

Comments

Same Document